| |     Français | English  
Naslovna
CENTRE CULTUREL DE SERBIE
Posetite Srbiju
SIEPA
   
 
Kontakt

 
Adresa
5, Rue Leonard de Vinci
75016 PARIZ
FRANCUSKA

Lokacija/Mapa

Ambasada Konzularno odeljenje

Radno vreme
ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova

Radno vreme (rad sa strankama):
ponedeljak: 09:00 - 12:00 časova i 15:00 - 17:00 časova; utorak - petak: 09:00 - 12:00 časova

Telefon (Centrala): + 33 (1) 40.72.24.24

Telefon (Sekretarijat): + 33 (1) 40.72.24.17

Telefon: +33 (1) 45.02.09.39

Telefonske konsultacije svakog radnog dana u vremenu od 15.00 - 17.00 samo na broj Konzularnog odeljenja

Telefaks: +33 (1) 40.72.24.11 Telefaks: +33 (1) 40.72.24.23
E-mail: ambassade.paris@mfa.rs E-mail: konzularno.pariz@mfa.rs
Web stranica:  http://www.paris.mfa.gov.rs Konzularna nadležnost
Praznici Počasni konzuli
 

 


 
 
 
Izbori

IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIUKE SRBIJE

Zahteve za upis u jedinstveni birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu i zahteve za upis u jedinstveni birački spisak. Republike Srbije birači mogu podneti preko Ambasade Republike Srbije u Francuskoj do 22. februara 2014. godine na jedan od sledećih načina:

- lično u Ambasadi Republike Srbije u Francuskoj

- poštom na adresu:

Ambassade de la République de Serbie

          5, rue Léonard de Vinci

75116 Paris

 

- faksom na brojeve: 01.40.72.24.11 ili 01.40.72.24.23

- upućivanjem e-maila sa skeniranim formularom zahteva i identifikacionog dokumenta na konzularno.pariz@mfa.rs .


Parlamentarni izbori u Republici Srbiji

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA U SRBIJI – GLASANJE U INOSTRANSTVU Na osnovu člana 109. st. 6 Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić doneo je Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji će se održati 16. marta 2014. godine.

Državljani Republike Srbije koji imaju boravište u Francuskoj, mogu da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu preko Ambasade Republike Srbije u Parizu ili Konzulata Republike Srbije u Strazburu, najkasnije do 22. februara 2014. godine.

Napominjemo da nezavisno od toga što su birači na prethodnim izborima bili upisani u Posebnu evidenciju birača u inostranstvu, ukoliko žele da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu, neophodno je ponovo podneti u pisanoj formi Zahtev za upis podatka o tome da će glasati u inostranstvu.

1. Molimo građane da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak. Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva pravde i državne uprave : http://www.drzavnauprava.gov.rs/electoralroll.php unosenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. A) Gradjani koji su upisani u birački spisak Ambasadi R. Srbije u Parizu lično dostavljaju popunjeni zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može se upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

B) U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je porethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Građani koji NISU upisani u birački spisak Ambasаdi Republike Srbije u Parizu istovremeno lično podnose zahtev za upis u jedinstveni birački spisak i zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

Preko Ambasade Republike Srbije u Francuskoj birači mogu svoje zahteve do 22. februara 2014. godine podneti na jedan od sledećih načina:

- lično u Ambasadi Republike Srbije u Francuskoj

- poštom na adresu: Ambassade de la République de Serbie 5, rue Léonard de Vinci 75116 Paris

- faksom na brojeve 01 40 72 24 11 ili 01 40 72 24 23

- upućivanjem e-maila sa skeniranim formularom zahetva i identifikacionog dokumenta na konzularno.pariz@mfa.rs

Uz kompletno čitko popunjen i svojeručno potpisan zahtev, potrebno je dostaviti i kopiju identifikacionog dokumenta izdatog od strane MUP-a Republike Srbije, a to mogu biti:

- važeći pasoš Republike Srbije,

- važeća lična karta Republike Srbije ili

- važeća vozačka dozvola izdatа od strane MUP Republike Srbije.

Naglasavamo da je veoma bitno da formulari budu ispravno i čitko popunjeni verodostojnim podacima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, kao i Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, isti će po prijemu dostaviti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača (ili roditelja birača) u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Zаkonski osnov zа glаsаnje u inostrаnstvu

Sаglаsno člаnu 6. stаv 2. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku („Službeni glаsnik RS“ br.104/09 i 99/11) birаč koji imа borаvište u inostrаnstvu upisuje se u birаčki spisаk premа poslednjem prebivаlištu pre odlаskа u inostrаnstvo, odnosno poslednjem prebivаlištu jednog od njegovih roditeljа, s tim što se u birаčki spisаk upisuju i podаci o njegovom borаvištu u inostrаnstvu. Upis podаtаkа dа će birаč nа predstojećim izborimа glаsаti premа mestu borаvištа u inostrаnstvu vrši se počev od dаnа posle rаspisivаnjа izborа, а nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа. Nаkon održаnih izborа podаci iz člаnа 7. stаv 3. nаvedenog zаkonа brišu se po službenoj dužnosti iz birаčkog spiskа u roku od 30 dаnа od održаnih izborа.

Sаglаsno člаnu 16. Zаkonа o jedinstvenom birаčkom spisku dаn posle rаspisivаnjа izborа, diplomаtsko-konzulаrnа predstаvništvа Republike Srbije obаveštаvаju birаče koji imаju borаvište u inostrаnstvu dа preko diplomаtsko-konzulаrnih predstаvništvа Republike Srbije mogu, nаjkаsnije pet dаnа pre dаnа zаključenjа birаčkog spiskа, podneti zаhtev dа se u birаčki spisаk upiše podаtаk dа će nа predstojećim izborimа glаsаti u inostrаnstvu. Minisrаrstvo nаdležno zа poslove uprаve u obаvezi je dа odmаh po rаspisivаnju izborа tu činjenicu objаvi nа sаjtu ministаrstvа.


Predaja akreditiva Ambasadora Ristića u Monaku

Nj.E. Rajko Ristić, ambasador Republike Srbije u Francuskoj, uručio je akreditivna pisma Nj.E. Princu Albertu II od Monaka, na svečanoj ceremoniji održanoj 30. januara 2014. godine u Ministarstvu spoljnih poslova Monaka, čime je zvanično preuzeo dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Kneževini Monako.

 

 

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova